تحقیق نرخ ارز و تاثیر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی

تحقیق نرخ ارز و تاثیر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی

تحقیق نرخ ارز و تاثیر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، نرخ ارز و تاثیر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد ...