تحقیق كاربرد فولاد HSS در ساخت رينگ خودرو

تحقیق كاربرد فولاد HSS در ساخت رينگ خودرو

تحقیق كاربرد فولاد HSS در ساخت رينگ خودرو

دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، كاربرد فولاد HSS در ساخت رينگ خودرو

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

خلاصه: در حال حاضر اين نكته توسط كليه توليدكنندگان خودروهاي سواري و سنگين درك شده است كه يكي از پاسخها به نيازهاي سخت گيرانه ايمني و سبك سازي ، استفاده از فولادهاي پراستحكام پيشرفته (AHSS ) مي باشد.
شركت رينگسازي "MAGNETO WHEEL" از بين نوزده گريد فولاد AHSS مورد مصرف در توليد رينگ ،تجربه خوبي در زمينه مزايا و معايب بكارگيري آنها در توليداتش كسب كرده است.
اين مقاله بر روي مزاياي استفاده از اين نوع فولادها از جمله :كاهش وزن، افزايش كارايي تحت بار ،امكانات جديد براي رضايتمندي نيازمنديها و همچنين تحليل جنبه هاي صنعتي شدن اين موضوع متمركز شده است.
مقدمه: رينگها قطعاتي ازخودرو هستند كه داراي هندسه معلوم و مشخصات ساختاري كليدي معيني مي باشند. به عبارت ديگر رينگها نه تنها تامين كننده مقاومت خستگي ناشي از بار گذاري و وزن ماشين است بلكه بايد دربرگيرنده برخي مشخصات مهم، نظير شرايط مونتاژ ، هندسه، سفتي و ... باشد. علاوه بر اين خصوصيات، خودروسازان جديداً به شكل رينگ و وزن آن توجه ويژه اي نشان مي دهند.لذا با توجه به اين نيازمنديها ،رينگسازان بايد نگاه عميق تري نسبت به مواد جديد و روشهاي توليد داشته باشند. در اين مقاله سعي شده است لزوم بهره گيري از مواد و روشهاي جديد در يك متدولوژي كامل طراحي مورد بررسي قرار گيرد.
روش توليد رينگهاي فولادي در دو شاخه زير تقسيم بندي مي شود:
پروسه هاي فرم دهي معمول در ورق نظير:stamping ,blanking ،سوراخكاري، جوشكاري و ماشينكاري
پروسه هاي اختصاصي نظير: فلوفرمينگ، spinning و sircular profiling . هدف دستيابي به اين قطعات ايمني با حداقل هزينه،حداقل وزن و حداكثر تحمل بار اعمالي مي باشد. فولادهاي AHS به ما در رسيدن به اين اهداف كمك مي كنند اما از طرف ديگر برخي مشخصه هاي طراحي رينگ براي استفاده كامل از اين فولادها محدوديت ايجاد مي كنند.
به منظور جلوگيري از افزايش نامتعادل هزينه ها بايد از به افزايش كارايي رو آورد. در همين راستا طي ساليان اخيرمواد مصرفي در توليد رينگ چرخ خودرو از فولادهاي ساده به فريتي – باينيتي (ferritic-bainitic ) و چند فازي (multi-phase ) در حال ارتقا است.
در آغاز اين پروسه بهبود، مقاومت به خستگي يك اصل منحصر به فرد محسوب مي شود. چون ساير نيازمنديها نظير: سفتي و مقاومت به ضربه با بكارگيري مواد ضخيمتر خودبخود به دست مي ايد ...