پاورپوینت درخت پوشا

پاورپوینت درخت پوشا

پاورپوینت درخت پوشا

دانـلـود پاورپوینت رشته کامپیوتر بـا عـنـوان، درخت پوشا

 بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

 درخت  پوشا
درختT درخت  پوشای گراف Gاست اگرT زیرگرافG  باشد که حاوی تمامی رئوس G است.
درخت  پوشا را می توان با استفاده از BFSو DFS بدست آورد…
یکی از خواص جالب درخت  پوشا: درخت  پوشا کوچک ترین زیرگراف است...
مثالی از درخت پوشا:
درخت  پوشای مینیمم
تعريف1:منظورازهزینه درخت پوشاي يك گراف بدون جهت وزن دار،مجموع هزينه (وزن)هاي يال هاي درخت پوشا است.
تعريف2: درخت پوشا با كمترين هزينه ،درخت پوشايي است كه كمترين هزينه را دارد.
3 الگوريتم براي بدست آوردن MSTوجود دارد.
الگوریتم کراسکال    
الگوریتم پریم    
الگوریتم سالین    

درخت  پوشای مینیمم
براي ايجاد درخت پوشا با كمترين هزينه از معیار كمترين هزينه استفاده مي كنيم:
راه حل مطلوب تحت شرايط زير حاصل مي شود:
1.تنها بايد از يال هاي گراف استفاده كند.
2.تنها بايد دقيقا از n-1يال استفاده كند.
3.از يال هايي كه دور ايجاد مي كنند نمي توانداستفاده كند.

 تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.                                                                               بــانـک تـحقـیـق و پاورپوینت رشتــه کامپیوتر و IT

  تعداد اسلایدها : پاورپوینت آموزش نرم افزار Excel23
خرید آنلاین