کار تحقیقی پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم

کار تحقیقی پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم

کار تحقیقی پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرمبخشی از متن تحقیق :

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول- بررسي مفاهيم

 الف. پيشرفت و توسعه

ب. پيشرفت و توسعه صنعتي

ج. جرم

1- تعريف جرم شناختي

2- تعريف قانوني

3- تعريف فقهي

4- تعريف روانشناختي

انسان و جرم

مبحث دوم- پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر افزايش جرايم

1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژي و گرايش به بزهکاري

2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پيشرفتهاي صنعتي جوامع

3- گسترش فقر به موازات توسعه ي صنعتي و اثرات آن به جرم

4- بوجود آوردن نيازهاي مصنوعي براي افراد جامعه

 مبحث سوم- پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر کاهش جرايم

1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومي

2- پيشرفت هاي صنعتي و تکنولوژيک و کمک به افزايش امنيت در مقابل جرم

نتيجه گيري

 مقدمه :

بشريت در طول تاريخ زندگي خود بر اين سياره ادوار مختلف و متفاوتي را پشت سر گذارده  است و همواره در گمان خود رو به سوي فردايي بهتر داشته است که شايد اين روند، ريشه ي در گرايش کمال گراي انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت براي ترقي و تعالي جسم و جان و دنيا و عقباي خود کرده است. طبيعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصاديق عيني اين ارزش ها در بسياري از عصرها برايش مشتبه شده است و موجب طريق در بيراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پيشگيري اصول متجدد (Modernism) بشر راه ديگري نسبت به راه اسلاف خود در پيش گرفت که انقلابات عظيمي در اين راستا شکل گرفت (نظير انقلا بهاي فرهنگي ، علمي، صنعتي، اجتماعي و ...) و بشر اين بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر اين شد که مشکلاتش را به کمک اکسير علم رفع کند از اين رو اين دوره را ، دوره رواج علم گرايي (Scientism) مي توان ناميد. در زمان اوج و جواني اين جريانات بود که اگوست کنت فيلسوف پوزيتيوسيت فرانسوي  ادوار زيستي بشر را به سه دسته ي اصلي تقسيم نمود:

1- دوره ي اسطوره            2- دوره ي مذهب  3- دوره علم و خرد

اکنون که سرعت پيشرفت هاي علمي و صنعتي شتابي خيره کننده گرفته است ديده مي شود که پديده هاي منفي انساني و اجتماعي مانند تنهايي (Loneliness) و جرم (crime) نيز در همين راستا هر روزه رشد داشته اند به طوري که اين فکر را به ذهن بيننده القا مي کنند که شايد ارتباط عميقي بين اين پديده هاي هم سو وجود داشته باشد منظور اصلي اين تحقيق نيز بررسي اين ارتباط مي باشد.

 این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات تحقیق : 30

جهت دانلود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.


بانک جامع تحقیقات رشته حقوق


خرید آنلاین